ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เล่าเรื่องแปลรัก”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เล่าเรื่องแปลรัก” ถอดบทเรียนปรากฏการณ์ซีรีส์ : แปลรักฉันด้วยใจเธอ “แปลอย่างไรให้ออก เมื่อการตัดต่อเพลงดนตรีประกอบ ไม่ใช่แค่ส่วนประกอบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 – 22.00 น. โดยมี คุณวิชญ วัฒนศัพท์ ผู้ก่อตั้งสตูดิโอผลิตงานเพลง “หัวลำโพงริดดิม” คุณรัชพันธุ์ พิศุทสินธพ ผู้ก่อตั้งสตูดิโอผลิตงาน Post – Production “ฟูลเฮ้าส์โปรดักชั่น” ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตพร ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ผ่านเพจ Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University และทาง Clubhouse

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย