ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม เชิญชวน “ออกกำลังกายในรูปแบบออนไลน์”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม 2564 ออนไลน์ Live การออกกำลังกายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook  Live ประกอบด้วย

ซุมบ้า

  • วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.10 -18.10 น.

Fit Fun and Firm

  • วันอังคาร เวลา 18.10 – 19.10 น.
  • วันพฤหัสบดี เวลา 17.10 – 18.10 น.

โยคะ

  • วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 17.10 – 18.10 น.

ร่วมออกกำลังกายได้ทาง Page Facebook ชาวจุฬาฯ สง่างาม : https://facebook.com/groups/572260453469011/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีโทร. 0-2218-2816 หรือ 0-2218-2848

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย