ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวิดิโอ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด”

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมการประกวดภาพถ่าย-คลิปวิดิโอ ในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด”  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย-คลิปวิดิโอ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มีนาคม 2564
ส่งผลงานได้ที่ stpolder@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2642-4336-9

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย