ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ขยายเวลาการรับรางวัลเลขท้าย สลากกาชาดจุฬาฯ ปี 2563 ถึง 23 เม.ย.นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ผู้รับผิดชอบในการจ่ายรางวัลเลขท้าย สลากกาชาดจุฬาฯ ปี 2563 ขยายเวลาการรับรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ สำหรับผู้ถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว สามารถรับรางวัลได้ที่ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-5847-3950 , 09-2239-5363 และ 08-6511-2626

 ทั้งนี้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศจุฬาฯ เพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์จุฬาฯ www.chula.ac.th

Facebook : Chulalongkorn University 

และ Line : Chulalongkorn.U

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย