ข่าวสารจุฬาฯ

Chula Student Wellness จัดกิจกรรม “การเขียนอิสระเพื่อทำความเข้าใจและโอบกอดความเศร้า”

โครงการ Chula Student Wellness  ร่วมกับโครงการ Unknown Together โดยการสนับสนุนของ United Nations in Thailand, Knowing Mind, Love Frankie และ Facebook

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจร่วมเปิดโลกใหม่ในใจคุณ เรียนรู้ที่จะโอบกอดความเศร้าอย่างอ่อนโยนเพื่อทำความเข้าใจและเยียวยาตัวเองผ่านกิจกรรม “การเขียนอิสระเพื่อทำความเข้าใจและโอบกอดความเศร้า” (Free Writing for Understanding and Embracing Sadness)

ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom  ทาง  Facebook : Chula Student Wellness

โดยมี คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์  นักเขียนชื่อดังเจ้าของฉายา “มุราคามิเมืองไทย” ผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์สองสมัย
และคุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ก่อตั้ง Knowing Mind Center เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/LfeQf5dTnbB5YAsX7

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย