ข่าวสารจุฬาฯ

ทีมนิสิตนิติศาสตร์ จุฬาฯ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันว่าความศาลจำลอง Philip C. Jessup รอบกระชับมิตรในประเทศ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับโลก

ทีมนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันว่าความศาลจำลอง Philip C. Jessup รอบกระชับมิตรในประเทศ ซึ่งเป็นเวทีแสดงความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำผ่านการจำลองสถานการณ์ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  จัดโดย International Law Students Association ซึ่งปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแข่งขันมาเป็นระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลคำฟ้องที่ดีที่สุดฝ่ายจำเลย (Best Memorial – Respondent) สมาชิกในทีมประกอบด้วย

–  น.ส.รินลดา สากิยลักษณ์ (ได้รับรางวัลผู้พูดที่ดีที่สุดฝ่ายโจทก์ Best Oralist – Applicant)

น.ส.ธัญลักษณ์ ประสมทอง (ได้รับรางวัลผู้พูดหน้าใหม่ฝ่ายจำเลย Best New Face – Respondent)

น.ส.พิมพ์กุล เตรียมวิจารณ์กุล

น.ส.ฉัตรมณี ไตรสนธิ

นายอันดามัน สายสีทอง

โดยมี อ.ดร.ปภาวดี ธโนดมเดช เป็นผู้ควบคุมนิสิต

นิสิตทั้งห้าจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Global Rounds ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย