ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 5

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 5 (5th Arts Undergraduate Humanities Symposium) ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ทางโปรแกรม ZOOM พบกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

• ปาฐกถานำ เรื่อง “ฉัน-งานของฉันกับอนาคตมนุษยศาสตร์ (I–My Work and the Future of the Humanities)” โดย ศ.กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

• เสวนาวิชาการ

• การนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน 24 ผลงานของนิสิตนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก

 สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่: shorturl.at/amEOP

ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Arts Undergraduate Humanities Symposium

(https://www.facebook.com/artschula.symposium/)

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย