ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม 2564

ซึ่งจัดกิจกรรมออกกำลังกายทั้งที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook  Live

Page ชาวจุฬาฯ สง่างาม : https://facebook.com/groups/572260453469011/

เริ่มวันที่ 8 มีนาคม 2564  ประกอบด้วย

ซุมบ้า ณ ลานกิจกรรมของศูนย์กีฬา

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.10 -18.10 น.

Fit Fun and Firm ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

วันอังคาร เวลา 18.10 – 19.10 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 17.10 – 18.10 น.

โยคะ ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 17.10 – 18.10 น.

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีโทร.0-2218-2848 หรือ www.cusc.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย