ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival)

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นใน “เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน” (CCCL Film Festival) ซึ่งมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำหนังรุ่นใหม่ผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน

การประกวดภาพยนตร์สั้นจัดขึ้นภายใต้โครงการทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น ปี 2564 (CCCL FILM GRANTS) ในหัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)”

โดยเนื้อหาของภาพยนตร์จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เราทุกคนต้องร่วมกันทำความเข้าใจและแก้ไขเพื่ออนาคตของเยาวชนและสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้โลกกลับมาสู่สภาวะสมดุลอีกครั้ง ความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 15 นาที

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (จำนวนไม่เกิน 20 ทุน) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ –  30 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ขอเชิญเยาวชนร่วมโครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนต่อเยาวชนและชุมชน

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากเทศกาลตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เมื่อผลงานได้รับการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว จะเผยแพร่ผลงานของ ambassadors ลงบน social media platforms ของเทศกาล อาทิ Facebook Twitter Instagram TikTok และเว็บไซต์หลัก ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับหน้าที่การเป็นกรรมการรุ่นเยาว์ ตัดสินภาพยนตร์และมอบรางวัล Youth Jury Award ให้แก่ภาพยนตร์ในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนปี 2564 อีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ submissions@ccclfilmfestival.com และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://www.ccclfilmfestival.com/grants

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย