ข่าวสารจุฬาฯ

“จริยธรรมกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ใช้อย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ให้ความรู้แก่ผู้สนใจเรื่อง “จริยธรรมกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ใช้อย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” 
ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.  ไขข้อข้องใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องลิขสิทธิ์

ชมการถ่ายทอดสดผ่าน FB Live https://www.facebook.com/ChulaLibrary

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย