ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการ Chula Pharma Talk “การเลือกใช้โพรไบโอติกส์ในการป้องกันและรักษาโรคอย่างเหมาะสม”

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ Chula Pharma Talk เรื่อง “Probiotic Yeast new Area Research on Immunity” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 -15.00 น.  เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับเภสัชกรเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างเหมาะสมเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
โดยมี รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

คณาจารย์ เภสัชกรผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ http://pharmce.weebly.com
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8283 และ 0-2218-8454

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย