ข่าวสารจุฬาฯ

ชวนนิสิตจุฬาฯ ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ CU-CAS

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมโครงการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ www.cas.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ DAD.OAA@chula.ac.th

(หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาดังกล่าวที่กำหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย)

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย