ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาทางวิชาการ “มวยไทย: จากงานวิจัยสู่งานละคร”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มวยไทย: จากงานวิจัยสู่งานละคร”  ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ถ่ายทอดจากห้องปฏิบัติการสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านทาง Facebook Live

โดยมี ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
คุณหทัยรัตน์ จิวจินดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
คุณเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง (ครูเป็ด) ครูมวยที่มีชื่อเสียง อดีตแชมป์มวยลุมพินี และเจ้าของค่ายมวย เป็นวิทยากร
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจรับชมการเสวนาได้ที่ Facebook Live  ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-7435,  0-2218-2182

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย