ข่าวสารจุฬาฯ

กิจกรรมวันปฐมฤกษ์เปิดงานครบรอบ 50 ปี น้องใหม่ จุฬาฯ 2514

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514 นำคณะกรรมการอำนวยการ CU14 จัดกิจกรรมวันปฐมฤกษ์เปิดงานครบรอบ 50 ปี น้องใหม่ จุฬาฯ 2514 โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงสังคม ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานมีพิธีส่งมอบธง พร้อมประกาศพันธกิจ ต่อด้วยการตั้งแถวเดินไปวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย