ข่าวสารจุฬาฯ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามสัญญาเพื่อการวิจัยสารสกัดสมุนไพรจากเห็ดกระถินพิมาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามสัญญาเพื่อดำเนินการวิจัยกับบริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เฮิร์บ ฟอร์ ยู จำกัด เพื่อต่อยอดและพัฒนางานวิจัยตำรับผงสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรที่มีเห็ดกระถินพิมานเป็นองค์ประกอบ ให้เป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยมี ผศ.ดร.ภัทรา ยี่ทอง รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ปฐมวดี ญาณทัศนี์จิต หัวหน้าโครงการวิจัย คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด และ คุณณัฐยา จันทร์บำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮิร์บ ฟอร์ ยู จำกัด ร่วมลงนามสัญญาร่วมกัน

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย