ข่าวสารจุฬาฯ

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ ONLINE “ละครชาตรี โดยคณะครูทองใบ เรืองนนท์”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ ONLINE การแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยคณะครูทองใบ เรืองนนท์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาศิลปะการแสดง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย