ข่าวสารจุฬาฯ

ชาวจุฬาฯ ตรวจคัดกรองตนเองเพื่อความปลอดภัยสูงสุดจากโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มระบาดหลายจุดในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดโซนสีแดงตามที่ได้มีการประกาศใหม่ ชาวจุฬาฯ จึงต้องคัดกรองตนเองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

 • เช็คสุขภาพตัวเอง…เมื่อเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้ที่เข้าไปในสถานบันเทิงที่กรมควบคุมโรคระบุ (ผับคริสตัล ทองหล่อ 25,
  ร้านบ้านพหล คาเฟ่แอนด์บาร์ จตุจักร, ร้าน Ekamai Beer House, ผับ บลา บลา บาร์ ทองหล่อ, Dollar Bangkok,
  ร้าน The Cassette Music Bar เอกมัย, Pub Dirty) และสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 13 มีนาคม 2564 ให้ไปตรวจคัดกรองโควิด-19!
  -ทั้งนี้ขอให้นิสิต และบุคลากร เข้าไปประเมินความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 จากแบบคัดกรองออนไลน์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/
 • เมื่อได้ผลการประเมินแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
 1. กลุ่มเข้าเกณฑ์สงสัยโดยเฉพาะผู้เข้าไปในสถานบันเทิงที่มีผู้ติดเชื้อ หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงในจังหวัดโซนสีแดงที่ได้มีการประกาศใหม่ รวม 5 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม) ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2564 ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สีแดง เข้ารับการตรวจสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ
 2. กลุ่มเสี่ยง สีส้ม ติดต่อศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ
 3. กลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มไม่พบประวัติ สีเหลือง และสีเขียว ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  “หากไม่เข้าเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องตรวจ” เพื่อจะได้ไม่ไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อในสถานพยาบาล และช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ http://www.cuhc.chula.ac.th/th/
โทร.0-2218-0568 หรือ Hotline 09-1761-0988

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย