ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุย Clubhouse “รู้ก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมพูดคุยใน Clubhouse @chulabook ในประเด็น “รู้ก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย : กินอย่างไร ห่างไกลโรคชรา” ตอน ไข่กับปัญหาคอเลสเตอรอล ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ดร.มงคล แก้วสุทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 ผู้สนใจร่วมสนทนาสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BsSK1J96mkaCW2nFktppG7p9wcHnMrVMtZ952-0O6CZUMFpCSFRVUlEwS084TTkwVktEWFJESU9VMS4u

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร 0-2218-9893-4

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย