ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “เลี้ยงเด็กให้รุ่ง ในยุคโควิด-19”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “เลี้ยงเด็กให้รุ่ง ในยุคโควิด-19” ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร. ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ์การสอนเด็กในโรงเรียนอนุบาล ร่วมเสวนา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผ่านทางเพจ “สื่อ เล่น สร้าง” : https://www.facebook.com/LoosePartsKits/

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2564
ที่ https://bit.ly/3uhOuCQ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 8140

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย