ข่าวสารจุฬาฯ

ธรรมสถานจุฬาฯ จัดบรรยายธรรมออนไลน์เดือนเมษายน

ธรรมสถานจุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายธรรมออนไลน์ ประจำเดือนเมษายน ทาง Facebook และ Youtube ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. ดังนี้

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เรื่อง “ธรรมกับผู้สูงอายุ”
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง “การเจริญมรณานุสติ” โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง “พระศรีอริยเมตไตรย” ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เรื่อง สนทนาการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 3 “อริยมรรคมีองค์ 8 และสัมโพชฌงค์ 7” โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง  “สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรม เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 152) What does  “Right Thought” really mean? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง  “ชีวิตพระอริยวิถี (ครั้งที่ 3)  โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของธรรมสถานจุฬาฯ ได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้
youtube: https://www.youtube.com/CUDharma
Line Official Account : ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://line.me/R/ti/p/%40260rdeju  
website: http://www.dharma-centre.chula.ac.th/
facebook page: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-3018-9, 0-2218-3024  
www.dharma-center.chula.ac.th

E-mail : dharma-centre@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย