ข่าวสารจุฬาฯ

เลือดชมพูร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการให้เลือดเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่โลหิตสำรองที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมีไม่เพียงพอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรม CU Blood ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ นิสิตเก่า คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ ร่วมสร้างปรากฎการณ์แห่งการให้ด้วยการบริจาคโลหิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ จุดรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกกับทางโครงการด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : CU Blood

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย