ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “Thesis Writing” การเขียนบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมThesis Writing” การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ : บทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ สอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 เรียนทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/asd/index.html
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2218-6017 หรือ somjit.k@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย