ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “Thesis Writing” การเขียนบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมThesis Writing” การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ : บทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ สอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 เรียนทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/asd/index.html
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2218-6017 หรือ somjit.k@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย