ข่าวสารจุฬาฯ

“จุฬาอารี” ห่วงใยผู้สูงวัยห่างไกลโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังคงรุนแรง “ผู้สูงอายุ” เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายจากการสัมผัสใกล้ชิดกับลูกหลานที่ติดเชื้อ และหากติดเชื้อโควิดแล้ว ผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไปจึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนในวัยอื่นๆ

      โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยหรือ “โครงการจุฬาอารี” ได้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้สูงวัย รวมถึงลูกหลานและผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อห่างไกลจากโควิด-19 โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เตรียมยารักษาโรคประจำตัว หมั่นล้างมือให้สะอาด ทานอาหารปรุงสุก แยกจานและช้อน เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ฯลฯ

หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว และทำความสะอาดมือเมื่อกลับถึงบ้าน รวมทั้งทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู รีบอาบน้ำ สระผม หากมีไข้ หายใจขัด หอบ ไอ มีอาการคล้ายเป็นหวัดให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง นอกจากลูกหลานและผู้ดูแล ผู้สูงอายุต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษแล้ว หลักสำคัญคือ “การ์ดอย่าตก” ไม่เอาเชื้อโรคไปให้ผู้สูงอายุ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chulaari.chula.ac.th/

หรือ Facebook : chulaprachakorn

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย