ข่าวสารจุฬาฯ

อธิการบดีจุฬาฯ รับมอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.กิตติคุณ วิรัตน์ และ ศ.สมบูรณ์ พิชญไพบูลย์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารจามจุรี 4  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ รับมอบทุนการศึกษาจาก รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และทายาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนคงยอดเงินต้นสำหรับหาดอกผลให้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในนาม “กองทุน ศ.กิตติคุณ วิรัตน์ และ ศ.สมบูรณ์  พิชญไพบูลย์” จำนวนเงินทุนการศึกษา 2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  โดยมี ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
“กองทุน ศ.กิตติคุณ วิรัตน์ และ ศ.สมบูรณ์  พิชญไพบูลย์” จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่ ศ.กิตติคุณวิรัตน์  ไพบูลย์ ป.ช., ม.ว.ม และ ศ.สมบูรณ์  พิชญไพบูลย์ ป.ช., ม.ว.ม., Palmes academiques ได้ถึงแก่อนิจกรรมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย