ข่าวสารจุฬาฯ

บริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ให้บริการอีกครั้ง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  ให้บริการยืมคืนหนังสือ “ส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19” เฉพาะนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 จัดส่งหนังสือรอบแรกในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีการให้บริการดังนี้

1.ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มี LOCATION เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และ STATUS เป็น CHECK SHELVES

2.สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม ต่อ 1 คน

3.ยืมหนังสือได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หากต้องการคืนก่อนกำหนดสามารถส่งคืนได้ที่ Book Drop ของหอสมุดกลาง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์

4.หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน

5.สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ CU   I-House สำนักงานฯ จะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่หอสมุดกลาง

6.บริการนี้จะติดต่อกับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ ผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง โดยข้อมูลการติดต่อ นี้สำนักงานวิทยทรัพยากรจะใช้เพื่อการให้บริการและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  โทร.0-2218-2929

Website  : www.car.chula.ac.th  

E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th 

Line@ : culibrary

Facebook : chulalibrary

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย