ข่าวสารจุฬาฯ

การงดให้บริการและการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19″

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2564  เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจุฬาฯ โดยคณะและหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ ได้เปลี่ยนแปลงวันเวลาให้บริการ และกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  • คลิกนิกบริการทันตกรรมพิเศษเปิดให้บริการตามวันและเวลาปกติ โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือรักษาต่อเนื่อง ส่วนคลินิกการเรียนการสอนปิดทุกคลินิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2251-3901-2
  • ขอเลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 81 ปี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ปิดอุทยาน 100 ปี

ปิดอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ชั่วคราว ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
*** ที่จอดรถเปิดให้บริการตามปกติ ***

เลื่อน… อบรม UD Academy 2 “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)”

เลื่อน กำหนดการอบรมหลักสูตร UD Academy 2 “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)”
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 เป็นวันที่ 20, 21, 22, 23 และ 25 ก.ย. 2564 เวลา 9.00- 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : udguru โทร : 092-518-1301 E-mail : chula.udc@gmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

เปิดให้บริการเฉพาะที่สำนักงานอาคารจามจุรี 9 ในวันจันทร์ –  ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2564 โดยจุดบริการอื่นๆ ปิดบริการชั่วคราว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-0555

ศูนย์สุขภาวะทางจิต จุฬาฯ

เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 25 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ที่มีนัดหมาย สำหรับผู้ที่สนใจรับบริการออนไลน์
สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/JgDWgFCRTQeVr4q38
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06-1736-2859

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ปิดที่ทำการและหน่วยบริการในจุฬาฯ  ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

  • อาคารศิลปวัฒนธรรม (สำนักงาน หอสมุดดนตรีไทย นิทรรศสถาน)
  •  อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
  •  อาคารจักรพงษ์ (หอประวัติจุฬาฯ)
  •  อาคารเรือนไทย
  •  หอศิลป์จามจุรี อาคารจามจุรี 8
  •  สำนักงานและห้องฝึกซ้อมวงซิมโฟนีออร์เคสตรา อาคารจามจุรี 9
  •  อาคารธรรมสถาน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

หอสมุดกลาง และ CUX Library ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 11 – 25 เมษายน 2564

เลื่อนการถ่ายทอดสดชมนิทรรศการและคลังข้อมูลดิจิทัล “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” แบบออนไลน์
สำหรับห้องนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย ปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2564

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ

ปิดที่ทำการและงดรับตัวอย่างวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 11 – 25 เมษายน 2564
สำหรับงานวิเคราะห์ที่ส่งตัวอย่างมาก่อนวันที่ 11 เมษายน 2564 สามารถติดตามผลการวิเคราะห์ ได้ที่ https://app.strec.chula.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-mail : customer-support-strec@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย