ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ภูมิใจตัวแทนไทยผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 23 ของโลก

ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี  2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,115 แห่ง ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ โดยคะแนนรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติด Top 4 SDG  ในปีนี้ ได้แก่ SDG 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)  SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) และ SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

สำหรับผลงานที่โดดเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายของ SDG ที่จุฬาฯ เข้าร่วมมีดังนี้

– SDG 8 (การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN

            อันดับ 92 Chulalongkorn University (68.8 )

            อันดับ 96 Universitas Gadjah Mada (68.7)

            อันดับ 98 Prince of Songkla University (68.5)

SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN

            อันดับ 60 Chulalongkorn University (92.1)

            อันดับ 66 UniversitiTeknologi Malaysia (90.3)

            อันดับ 78 Universiti Putra Malaysia (87.9)

SDG 14 (ทรัพยากรทางทะเล) จุฬาฯ ติด Top 2 in ASEAN

            อันดับ 8 Hasanuddin University (89.1)

            อันดับ 9 Chulalongkorn University (88.8 )

            อันดับ 22 Universitas Gadjah Mada (81.1)

SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN

            อันดับ 10 Chulalongkorn University (88.1)

            อันดับ 42 Universitas Gadjah Mada (77.0)

            อันดับ 52 University of Brawijaya (73.2)

SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN

            อันดับ 44 Chulalongkorn University (90.5)

            อันดับ 44 Universitas Gadjah Mada (90.5)

            อันดับ 47 KMUTT (89.7)

ความสำเร็จของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยของไทย ได้ขึ้นสู่อันดับ Top 23 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังกล่าว

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย