ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ เชิญร่วมกิจกรรม “OPEN HOUSE” รูปแบบออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “OPEN HOUSE” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook Live ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2564 ฟังการแนะนำภาควิชาที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์   ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยโดยอาจารย์และนิสิตปัจจุบัน  เทคนิคเคล็ดลับการเตรียมตัวเข้าเป็นนิสิตวิศวฯ การเลือกภาควิชา รวมถึงพูดคุยกับวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ Why Future Leader? ‍  

ติดตามรายละเอียดอัพเดทข้อมูลกิจกรรมได้ทาง facebook.com/ChulaEngineering
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-6337

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย