ข่าวสารจุฬาฯ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ฝ่าภัย COVID -19

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ที่ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ด้วยการบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ อาหารแห้ง เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค ตู้เย็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เน็ตคลุมผม ชุด PPE เป็นต้น

สามารถบริจาคได้ที่โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกข้อมูลบริจาคได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณทิพย์ศยาวรรณ กิ่งทัพหลวง โทร. 08-1407-6557 ดร.จอย ทองกล่อมสี โทร. 06-6095-5506 และคุณวัชระ อินสา โทร. 06-2942-5919 

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย