ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร “Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 63”

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ   ขอเชิญผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับกลางในสายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 อบรมวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 18.00-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สมัครออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRmVr0OVpS9vj6Od-AFkl6p9lSwjg11yXon6ZuzIZ1JxUMIQ/viewform

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cuti.chula.ac.th/courses/2335/

https://www.facebook.com/CUTransInst/

Email : cuti@chula.ac.th หรือ pichanun.t@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย