ข่าวสารจุฬาฯ

คอร์สเรียนออนไลน์ “CHULA MOOC” เดือนพฤษภาคม 2564

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ทางออนไลน์ในวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในเดือนพฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย

การลงทะเบียนรอบที่ 1
เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

  • หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม  รุ่นที่ 2
    https://mooc.chula.ac.th/courses/183

การลงทะเบียนรอบที่ 2
เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

  • วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา รุ่นที่ 1
    https://mooc.chula.ac.th/courses/223
  • มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต รุ่นที่ 3
    https://mooc.chula.ac.th/courses/67

อ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : chulamooc@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย