ข่าวสารจุฬาฯ

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์ สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการปรึกษาทางด้านจิตใจเพื่อลดความเครียดสำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์สำหรับนิสิตจุฬาฯ พูดคุยปรึกษากับนักจิตวิทยาเบื้องต้นผ่าน “Mind Talkพูคุยแบบสั้น กระชับ ในเวลา 20 นาที

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/MindTalk_by_MindCafe

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: Mind Cafe’ ( https://bit.ly/LineMindCafe )

รับบริการปรึกษากับนักจิตวิทยา
ทำนัดหมายออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://wellness.chula.ac.th โดยล็อกอินด้วย Username และ Password ของ CU NET หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-5042-2626

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ
ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ณ อาคารจันทนยิ่งยง นอกจากนี้บุคลากรจุฬาฯ ยังสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  ได้ทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. หรือติดต่อได้ที่สายด่วนเยียวยาจิตใจ Chula Care Hotline โทร. 09-8401-9161 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย