ข่าวสารจุฬาฯ

6 สิ่งที่ชาวจุฬาฯ ควรทำ เมื่อกรุงเทพฯ เป็นเขตพื้นที่สีแดงเข้ม

1.เรียน-สอน-สอบ-ทำงาน-ทำกิจกรรมแบบออนไลน์เป็นหลัก ออกนอกที่พักอาศัยเท่าที่จำเป็น

2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง อย่าลืมเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ

3. กินร้อน ช้อนเรา งดนั่งรับประทานอาหารในร้าน

4. งดเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯโดยไม่มีเหตุจำเป็น

5. หมั่นสังเกตอาการตนเอง ถ้ามีอาการเข้าข่ายการติดโควิด-19 หรือมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อให้รีบแจ้งคณะ ส่วนงานทันที

6. ออกกำลังกายในบ้านหรือที่กลางแจ้ง ทำกิจกรรมนันทนาการ และพักผ่อนให้เพียงพอ

หากต้องการคำปรึกษาด้านจิตใจ

นิสิตโทร. 08-5042-2626

บุคลากร โทร. 09-8401-9161

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย