ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชม “Music Connection” Virtual Concert โดยวงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์ และ Tsinghua University Student Chinese Orchestra

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญชม “Music Connection” Virtual Concert โดยวงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์ และ Tsinghua University Student Chinese Orchestra ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น.

รับชมได้ทาง Facebook Live ที่ facebook.com/cuartculture , facebook.com/cusymphonyorchestra
และ Youtube:  https://www.youtube.com/c/CUArtCulture

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย