ข่าวสารจุฬาฯ

แนวปฏิบัติในการให้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงโควิด-19

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการให้บริการที่โรงพยาบาลแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์เลี้ยงมารับการรักษาในช่วงการระบาดของเชื้อ covid-19 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

– ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองโรค รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

– เว้นระยะห่างในห้องตรวจอย่างน้อย 1 เมตร เจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าห้องตรวจได้ไม่เกินครั้งละ 2 ท่าน

– กรณีที่เป็นเคสใหม่ ต้องรักษาที่แผนกอายุรกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับการตรวจรักษาจำกัดจำนวน 45 คิวต่อวัน

– กรณีที่มีการนัดหมายให้มาตรวจ ต้องยื่นบัตรก่อนเวลา 15 นาที หากล่าช้าเกิน 15 นาทีขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รักษาผู้ที่มาตรงเวลานัดหมายก่อน

– กรณีที่เป็นเคสฉุกเฉิน สัตว์ป่วยที่ได้รับเกณฑ์การประเมิน สามารถรับบริการที่หน่วยฉุกเฉินได้ทันที

คำแนะนำเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยในช่วงโควิดระบาด

– ขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยง หากยังไม่มีอาการเจ็บป่วยเร่งด่วน สามารถเลื่อนนัดออกไปก่อนได้ รวมถึงกรณีที่ไม่เร่งด่วน เช่น ฉีดวัคซีน ทำหมัน ตรวจสุขภาพประจำปี และหากสัตว์เลี้ยงมีโรคประจำตัวจำเป็นต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง สามารถมาติดต่อทางโรงพยาบาลเพื่อซื้อยาเพิ่มเติมโดยไม่ต้องพาสัตว์เลี้ยงมา

–  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ และล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์

ติดตามข่าวสารและประกาศของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯได้ทาง Facebook Page : Small Animal Teaching Hospital CUVET : โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ (https://www.facebook.com/CUVETHospital)

หรือ โทร. 0-2218-9754

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย