ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ยึดหลัก ปลอดภัย ปูพรม ประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปโดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ  และประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  

การให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้หลักการสำคัญ คือ

ปูพรม – ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะ เช่น พนักงาน ขสมก. ฯลฯ

ปลอดภัย – ให้วัคซีนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ลดความเสี่ยง ดำเนินการโดยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วนในทุกขั้นตอนจนถึงการดูแลและสังเกตอาการ

ประสิทธิภาพ – กระบวนการรับวัคซีน มีการนำเทคโนโลยีจากนวัตกรรมของคนไทย เช่น เป็ดไทยสู้ภัย QueQ เข้ามาใช้ในการจองคิวล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสาธารณสุขของประเทศผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม (Group Registration) เพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้เป็นจำนวนมาก และเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ ยังได้ออกแบบให้มีบรรยากาศสวยงาม มีศิลปะและดนตรีที่ดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ในบริเวณพักรอเพื่อลดความเครียดแก่ผู้เข้ารับบริการด้วย ทั้งนี้ศูนย์พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย