ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “หนังสือ สื่อสร้างกำลังใจสู้ภัยโควิด..สู่บุคลากรทางการแพทย์”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ นำโดยคุณวิมลพรรณ คำประชา กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ คุณเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และคณะมอบหนังสือแทนความห่วงใยในโครงการ “หนังสือ สื่อสร้างกำลังใจสู้ภัยโควิด..สู่บุคลากรทางการแพทย์” โดยมี รศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มอบส่วนลดพิเศษหนังสือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย