ข่าวสารจุฬาฯ

ไขข้อข้องใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไขข้อข้องใจวัคซีนโควิด-19 เรื่องประสิทธิภาพวัคซีน ผลข้างเคียงวัคซีน ควรฉีดวัคซีนหรือไม่ รอคนอื่นฉีดก่อนดีไหม ตอบทุกคำถามโดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Q: วัคซีนโควิด-19 ไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือ?
A: วัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย “มีประสิทธิภาพ” โดยทุกวัคซีนเน้นการป้องกันการเสียชีวิต และป้องกันการเกิดโรครุนแรง

Q: ฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงสูงมาก?
A: การฉีดวัคซีนอาจมีผลข้างเคียงเล็กๆ น้อยๆ เหมือนเวลาฉีดยาทั่วไป เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด มีไข้ ซึ่งเป็นอาการชั่วคราวที่จะหายไปเอง …อาการผลข้างเคียงไม่ได้จะเกิดทุกคน คนส่วนใหญ่ที่ฉีดแล้วไม่พบอาการผิดปกติ

Q: ฉีดแล้วเสี่ยงผลข้างเคียง หรือไม่ฉีดแล้วเสี่ยงติดโควิด? ควรจะเลือกอันไหน?
A: แนะนำให้ “ฉีดวัคซีน” เพราะประโยชน์มีมากว่า หากไม่ฉีดวัคซีนแต่เผลอติดโควิดจะมีโอกาสเป็นลิ่มเลือดสูงและเสี่ยงเสียชีวิต มากกว่าการที่กลัวภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีน

Q: รอคนอื่นฉีดวัคซีน เราจะได้ไม่ต้องฉีดวัคซีน?
A: ทุกวันนี้เชื้อโควิดกลายพันธุ์ อาจผลรุนแรงมาก เราจึงควรฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเองและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในครอบครัว

Q: เราควรฉีดวัคซีนหรือไม่?
A: ฟันธงว่า ทุกคนควรฉีดวัคซีน เพราะป้องกันการติดเชื้อรุนแรง ลดอัตราการตาย และได้ผลพลอยได้ในการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในสังคม ทำให้เปิดประเทศและเศรษฐกิจเดินหน้าได้ 

ชมคลิปเต็มได้ที่ https://youtu.be/AS_UJfVdY7M

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย