ข่าวสารจุฬาฯ

“เปิดตัวเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์”

 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด และ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ จากคณะกรรมการบริหารบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณพิศณุ โชควัฒนา คุณสมบัติ ภาณุพัฒนา และคุณคเณศร์ อรรถไพศาล นำทีมเครือข่ายบริการ ระบบบริหารการขาย สต็อคสินค้า มาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงผลผลิตจากนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เกิดจากการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดจนนำไปสู่การใช้งานได้จริง ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ ได้ง่าย ผ่านการให้บริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอันดับ 1 ของประเทศไทย

        ในระยะแรก ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะวางจำหน่ายในเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ ประกอบด้วย  หน้ากากผ้านาโน 3 ชั้น หน้ากากประคบเย็นแคร์มาส์ก(Care Mask) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไฮโดรซิทลา  ป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะ น้ำยาฆ่าเชื้อสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัยชนิด N95 มิสเตอร์สมาร์ท (Mr.Smart) โดยเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัตินี้จะถูกจัดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ บริเวณชั้น M อาคาร ภปร บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล และบริเวณหน้าอาคารแพทยพัฒน์ นอกจากนี้จะจัดตั้งไว้ที่ Siam Innovation District (SID) สยามสแควร์วัน รายได้จากการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุนเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย