ข่าวสารจุฬาฯ

SHECU เชิญเข้าร่วมประกวด “New Safety Lifestyle of The Next Gen: วิถีความปลอดภัยใหม่ในแบบ Next Gen”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SHECU) เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ในหัวข้อ “New Safety Lifestyle of the Next Gen: วิถีความปลอดภัยใหม่ในแบบ Next Gen” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในแบบ New Normal ผ่านสื่อ Social Media 

ผู้สมัครจะได้รับการฝึกอบรมการวางแผนการผลิตสื่อและการพัฒนาบุคลิกภาพแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวน 10 ชั่วโมงฟรี 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประกาศผลรางวัลในพิธีเปิดงาน Chula Safety 2021 วันที่ 18 สิงหาคม 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2564 

ผู้สนใจลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3oB4CO0
หรือการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนิภาพร กุลสุข
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
โทร.086–989-6656

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย