ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนทรัพย์สนับสนุนภารกิจข้าวแสนกล่อง ศูนย์ Food For Fighters สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนภารกิจข้าวแสนกล่อง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออาหารมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในชุมชนแออัด ผ่านสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  ร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ ได้เปิดพื้นที่ในสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดตั้ง “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” เป็นศูนย์กลางรับบริจาคและกระจายวัตถุดิบ อาหารกล่อง และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัด และกลุ่มพื้นที่เปราะบางในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา นำข้าวกล่อง อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน  และถุงยังชีพไปมอบให้คนกรุงเทพฯ ในชุมชนแออัดที่จำเป็นต้องกักตัวสู้โควิด19  ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

ภารกิจข้าวแสนกล่อง ศูนย์ Food For Fighters ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ยังคงเปิดรับบริจาคอาหารกล่องจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สามารถนำส่งได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ทุกวัน 09.00 – 17.00 น. (มื้อเที่ยงนำส่งก่อน 11.00 น มื้อเย็นนำส่งก่อน 15.00 น.) หรือร่วมสมทบทุนจัดทำข้าวกล่อง ราคากล่องละ 50 บาท

บริจาคเงินผ่านมูลนิธิคุวานันท์ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 729-2-33242-7 (ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @silvervoyage)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร  โทร. 096-991-6363 และคุณพันชนะ วัฒนเสถียร โทร. 092-645-5464

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย