ข่าวสารจุฬาฯ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์: ข้ามขอบกาแล็กซี่”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “Learning English through Science Fiction : Beyond the Galaxy เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์: ข้ามขอบกาแล็กซี่” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง (คุณสมบัติได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ในระดับสูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า)

พบกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อบรมระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2564 วันจันทร์และวันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.  รวม 30 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,800 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=262392

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย