ข่าวสารจุฬาฯ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ “ไขข้อสงสัยวัคซีน COVID-19”

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ผ่านคลิปประชาสัมพันธ์เรื่อง “วัคซีน ไม่รู้ไม่ได้แล้ว”

สรุปได้ว่า วัคซีนไม่ใช่ยา แต่วัคซีนจะเข้าไปกระตุ้นกลไกในร่างกายให้เตรียมความพร้อมต่อต้านเชื้อโรคที่รุกรานเข้ามา ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องฉีดวัคซีน ผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) สามารถฉีดวัคซีนได้ กระบวนการผลิตวัคซีนไม่ต่างจากการปลูกผัก ที่ตอนปลูกอาจจะใช้ปุ๋ยมูลวัว มูลแกะ แต่เมื่อผักเจริญเติบโตเราก็สามารถรับประทานผักได้ วัคซีนก็เช่นเดียวกัน เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนจะไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องฮาลาล

อีกทั้งยังคลายความกังวลเรื่องโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจากวัคซีนว่า มีโอกาสน้อยมาก โอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในชีวิตประจำวันยังมีมากกว่า

รศ.ดร.วินัย ได้อธิบายถึงข้อแตกต่างของวัคซีน Sinovac และ AstarZeneca ว่าผลิตจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน โดย Sinovac ถูกผลิตจากเชื้อตาย ส่วน AsterZeneca ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Vector” เช่นเดียวกับวัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย ซึ่งเป็นการเลี้ยงเชื้อในไวรัสที่ไม่ก่ออันตราย เทคโนโลยีนี้เป็นที่ยอมรับสูง เนื่องจากอัตราเสี่ยงและอันตรายมีน้อย ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลมากพอสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อหลังฉีดวัคซีน แต่จากสถิติที่ผ่านมา มั่นใจได้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหากติดเชื้อจะไม่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

รับชมคลิปการให้ความรู้เรื่องวัคซีนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=84EGESMDu2s

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย