ข่าวสารจุฬาฯ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมงาน “Let’s Play” Game Design Festival 2021

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “Let’s Play” Game Design Festival 2021 ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย พบกับการนำเสนอเกมทั้งในรูปแบบดิจิทัลและบอร์ดเกม โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)    

คุณเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)

คุณธนวัฒน์ ปิ่นนราทิพย์ นักพัฒนาบอร์ดเกม

คุณปรีชา กังพิทักษ์กุล นายกสมาคมบอร์ดเกม

คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ อุปนายกสมาคมบอร์ดเกม

คุณกานต์ มานะแก้ว ปฏิคมสมาคมบอร์ดเกม

คุณกฤตย์ พัฒนเตชะ Head of Garena Online (Thailand)

SunWaltz Shoutcaster นักพากย์การแข่งขัน Esports

สามารถรับชมการบรรยายและร่วมงานได้ทาง Facebook Live Stream ที่

Facebook Page : Faculty of Communication Arts , Chulalongkorn University

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย