ข่าวสารจุฬาฯ

ชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมโครงการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมโครงการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ปีการศึกษา 2563

  • ระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2564
  • ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ DAD.OAA@chula.ac.th

(หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กาหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย)

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย