ข่าวสารจุฬาฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมรอบที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19


คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจรับฟังการบรรยายให้ความรู้ Fact No Fake Covid-19 Vaccination เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 การเตรียมตัวรับวัคซีน ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน การเตรียมตัวในวันที่จะไปฉีดวัคซีน การดูแลตัวเองภายหลังการฉีดวัคซีน ข้อปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ได้รับวัคซีนในเรื่องการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)

กิจกรรม ep 2 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 13.45 น. ผ่าน Facebook Live และ Zoom Live
โดยสามารถสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย