ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ Dramaturg Drama Talk – Ep. 3 “การกำกับการแสดง”

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกลุ่มวิจัยศิลปะการละครและนวัตกรรมต่อสังคม จุฬาฯ เชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Dramaturg Drama Talk – Ep. 3 Directing” ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook Live ที่ Facebook Page : Drama Arts Chula

พบกับศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงร่วมเสวนา

  • คุณผอูน จันทรศิริ นักแสดงและผู้กำกับการแสดง ผลงานที่ผ่านมา อาทิ เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก ดงดอกเหมย ลอดลายมังกร ทัดดาว บุษยา ฯลฯ
  • คุณวิลาวัณย์ สังฆะภิบาล ผู้กำกับละครและซีรีส์ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ แค้นรักสลับชะตา ร่างใหม่หัวใจเดิม  ทอฝันกับมาวิน  เล่ห์นางฟ้า ฯลฯ
  • คุณธาริน ปริญญาคณิต ผู้กำกับละครเวทีอิสระ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ Da Capo ใน Take Off Festival, Machina ในโครงการ Chrono o’Clock รักโคจร  L’elisir d’amore ฯลฯ
  • คุณภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ ผู้กำกับละครเวทีและนักเขียน ผลงานที่ผ่านมา อาทิ Drunk, The Sims Perfect Life ชีวิตนี้ดีออก ละครเพลง Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ Shakespeare’s R&J ฯลฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : chuladrama.ma@gmail.com
โทร.0-2218-4802

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย