ข่าวสารจุฬาฯ

บัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51” และ “มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย”

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตรผ่าน โปรแกรม Zoom ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1  ครบเครื่องเรื่อง ภ.ง.ด.51 (พร้อม อัพเดต ก.ม. ภาษีใหม่ และ deferred tax) ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  
  • หลักสูตรที่ 2 เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs & NPAEs) ครึ่งปีแรก ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30-16.30 น.  

สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งสองหลักสูตร ได้ที่ https://bit.ly/3vImSaQ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/acctrainingchula
E-mail: acctraining@cbs.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย