ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขยายเวลาให้บริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขยายเวลาให้ยืมหนังสือและจัดส่งฟรี สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

  • ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มี Location เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และมี Status เป็น CHECK SHELVES
  • สามารถยืมหนังสือได้คนละ 5 เล่ม
  • หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน
  • สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ I-House สำนักงานฯ จะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่หอสมุดกลาง
  • บริการนี้จะติดต่อผ่านอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 0-2218-2929
E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th
Facebook : ChulaLibrary
Line@ : culibrary

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย