ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมกิจกรรมโรงเล่า EP.7 หัวข้อ “ยอชาย ชมหญิง ในวรรณคดีอินเดีย”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเล่า EP.7 ในหัวข้อ “ยอชาย ชมหญิง ในวรรณคดีอินเดีย” โดยมี  ผศ.ดร.นาวิน โบษกรณัฏ  ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ เป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เพจ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  : https://www.facebook.com/southasianlanguageschula/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4739

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย