ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมกิจกรรมโรงเล่า EP.7 หัวข้อ “ยอชาย ชมหญิง ในวรรณคดีอินเดีย”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเล่า EP.7 ในหัวข้อ “ยอชาย ชมหญิง ในวรรณคดีอินเดีย” โดยมี  ผศ.ดร.นาวิน โบษกรณัฏ  ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ เป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เพจ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  : https://www.facebook.com/southasianlanguageschula/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4739

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย